Mobile version          

 

Jakie ogrodzenie ???

Siatka i panele wydajĪ siÍ ma≥o atrakcyjnym rozwiĪzaniem do ogrodzenia dzia≥ki budowlanej lub domu, bo to w≥a∂nie ogrodzenia panelowe ze zgrzewanej siatki kojarzĪ siÍ czÍ∂ciej jako ogrodzenia przemys≥owe. 

Natomiast kowalstwo artystyczne oferuje nam najczÍ∂ciej indywidualne ogrodzenia na zamówienie, z gotowych elementów do budowy ogrodzeŮ. Wykorzystuje siÍ do tego kute groty, tralki, koszyczki oraz rozety, z których spawane sĪ furtki, przÍs≥a i bramy skrzyd≥owe oraz bramy przesuwane.
NiezaleŅnie od tego jak fantazyjne lub przeciwnie proste bÍdzie zdobnictwo na kutym ogrodzeniu, naleŅy je dobrze zabezpieczyś przeciw korozji (tzw. cynkowanie). 

 

 

Zaune aus Polen

Benimet
ul. Prosta 8
66-470 Kostrzyn nad OdrĪ
Tel. +48 95 752 11 79
Tel. D-Mobil 174 162 35 53
Unsere Partner

Copyright Benimet Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek